Daisypath Anniversary tickers Lilypie Second Birthday tickers مروارید های سپید... - ▪•●اســـــمارتیـــــــــس●•▪
X
تبلیغات
زولا

 می دانی ! 

 یک مادر همیشه نگران و منتظر مروارید های سپید است 

 مرواریدهایی که خیلی ناز دارند و برای رخ نمایی هر بار یک بازی جدید در می آورند ! 

 

 اما مرواریدهای تو دلبندم ،

 هر بار مرا سورپرایز می کنند ! 

 

 تو صبوری گل یاسم .... 

 می دانم !  

 من هر بارش را می فهمم ولی به روی خودم و خودت نمی آورم

 وقتی تو هیچ نمی گویی من چه بگویم ؟!  

 

 می فهمم از آنجا که صبح که در خواب و بیداری بغلت میکنم بدنت گرمتر از همیشه است !  

 می دانی دستهای یک مادر از هر دماسنج و تب سنجی دقیق تر است  

 حتی نیم درجه تب را سریع تشخیص میدهد ! 

 می فهمم از انجا که فقط یک کم ! یک کوچولو بهانه گیر میشوی ....  

 و دوست داری به جای هرکاری بشینم کنارت و با هم بازی کنیم یا تو بازی کنی و من نگاهت   کنم  

 گرچه اولی ها سخت آمدند 

 با دو سه روز تب بالا و از خواب و خوراک افتادنت 

 ولی نهمی و دهمی الحق که مرا مسحور خودشان کردند

 

 

 مرواریدهای سپید تو مثل خودت با روزهای بهاری آمدند 

 اولی دومین روز بهار، دومی بیست و دومین روزش سومی و چهارمی و پنجمی..... 

 

 و مرداد ماه ... نهمی ... اولین دندان کرسی 

 که مرا بعد از سفر شمال سورپرایز کرد  

 تازه فهمیدم بد خوابی ها و بی قراری های دو شب آخر برای چه بود  

 

 و دهمی چند روز بعد آن با کمی تب 

 و یازدهمی و دوازدهمی همین چند روز پیش با هم !  

 این روزها کمی فقط کمی ! بی تابی و بی قرار  

 و گاهی کمی داغ  

 

           9        6  4   . 3  5    12

         10        7   1  . 2  8     11

 

 

 مبارکت باشد یازدهمین و دوازدهمین مروارید ، پونه ی عطر آگین من ...

 

???? ???????

mouse code

?? ????